Kjøpsbetingelser enkeltprodukter

Ved kjøp av produkter og tjenester fra Egmont (Egmont Story House AS, Egmont Kids Media Nordic AS og Fagmedia AS) gjelder følgende betingelser:

Angrerett og retur

Angrerettloven gir deg mulighet til å angre kjøpet inntil 14 dager etter at du har mottatt første leveranse fra oss.  Ved bruk av angreretten må du betale returporto selv.

Link til angrerettskjema finner du her

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp

Reklamasjon

Egmont vil levere produktene i samsvar med spesifikasjonen som er oppgitt på bladkiosken.no. Manglende levering, feilsendinger, skader og eventuelle andre mangler ved produktene skal meldes til kundeservice snarest mulig. Vi dekker returporto hvis manglene ved produktet skyldes forhold du som kjøper ikke er ansvarlig for.

Mangler blir normalt rettet gjennom omlevering. Retur av produktene gir deg ikke rett til å få tilbake kjøpesummen med mindre du har rett til å heve kjøpet etter forbrukerkjøpsloven eller benytter angreretten innen tidsfristen.

Personvern

For informasjon om hvordan Egmont behandler dine personopplysninger, se:
http://www.bladkiosken.no/personvern

Endringer av priser, vilkår m.m.

Vi forbeholder oss retten til å endre priser, kjøpsbetingelser, retningslinjer for personvern og innholdet og sammensetningen av produkter og tjenester. Endringer varsles gjennom informasjonstekst på faktura og/eller andre hensiktsmessige kanaler, og gjelder fra og med fornyelse av abonnementet.

Tilgangskontroll på digitale tjenester

Innloggingsdetaljer til digitale tjenester er personlige og kan ikke deles med noen utenfor din husstand. Vi forbeholder oss retten til å stenge tilgangen til digitale tjenester uten forutgående varsel og kompensasjon hvis innloggingsdetaljer deles med andre.

Minstealder for kjøp

Du må være 15 år eller eldre for å kunne kjøpe en enkeltutgavehos Egmont. Hvis du er under 15 år, må foresatte gjennomføre kjøpet.

Kontaktinformasjon og returadresse

Adresse og telefonnummer til kundeservice finner du under
http://www.bladkiosken.no/kundeservice. Du kan også administrere ditt kundeforhold på Min side; https://minside.bladkiosken.no/

Returadresse:
Egmont Story House AS
Postboks 4980 Nydalen
0441 Oslo